Quý khách quan tâm đến sản phẩm nào?

Chính Sách Bảo Mật

Tại The Reverie Saigon, chúng tôi nhận thấy rằng không chỉ có trách nhiệm nghề nghiệp mà phải giữ nguyên tắc trong việc sử dụng và bảo vệ sự riêng tư tất cả thông tin cá nhân từ khách hàng.

Để tránh thông tin cá nhân bị rò rỉ và tránh việc truy cập bất hợp pháp, chúng tôi thiết lập quy trình bảo vệ và quản lý chặt chẽ thông tin cá nhân được cung cấp.

Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn trừ khi được yêu cầu hợp pháp từ các tổ chức như tòa án hoặc các cơ quan thực thi pháp luật khác.

The Reverie Saigon sẽ nỗ lực hết mình để tuân thủ các chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của bạn cũng như tuân thủ Luật An ninh thông tin mạng – tương đương với Luật thường được biết đến ở những nơi khác là Luật Bảo vệ thông tin cá nhân.